TOP 3 najlepšie univerzity na Slovensku 2018

23.8.2018 Vyp Od

Ak ste sa už nakoniec, po dlhom a náročnom uvažovaní rozhodli, že vysoká škola je tá správna cesta pre Vás a že tie roky štúdia Vám naozaj pomôžu vo Vašej profesii, je dôležité vybrať si tú správnu vysokoškolskú inštitúciu. Konkurencia sa rok, čo rok znižuje a niektoré vysoké školy zrušili prijímacie skúšky, takže sa na školu dostanú všetci záujemcovia. Ak ste teda presvedčení, že chcete ostať študovať na Slovensku, je potrebné nájsť vhodnú vysokú školu. Aby sme Vám hľadanie trocha uľahčili, poďme sa pozrieť na rebríček troch najlepších univerzitných pôd na Slovensku za rok 2018.  

učení

THE WUR – čo je skratka pre svetový rankingový systém univerzít zostavil rebríček pre rok 2018, kde sa dostali tri slovenské univerzity. Tá najlepšia z nich bola Univerzita Komenského v Bratislave. V hodnotení sa maximálne zvažujú faktory ako výskum, výučba alebo medzinárodný pohľad. Univerzita Komenského sa tak umiestnila z 1102 najlepších univerzít na 601. až 800. mieste. Iný výskum zase preukázal, že najlepšiu šancu má absolvent zamestnať sa v odbore informatika, strojárstvo a ekonomika. Na UK má človek šancu študovať dva z nich – informatiku – na fakulte matematiky, fyziky a informatiky a ekonomiku – na fakulte sociálnych a ekonomických vied.

studetnka

Na ďalších dvoch miestach v slovenských univerzitách sa umiestnili Slovenská technická univerzita v BratislaveTechnická univerzita v Košiciach. Skončili na 801. až 1000. mieste, čo je takisto slušný výkon. Novinkou je, že dve najkvalitnejšie slovenské univerzity plánujú spojiť sily. UK a Slovenská technická univerzita predložili projekt ACCORD – čo v preklade znamená, že univerzity budú zdieľať spoločné výskumné tímy a laboratóriá a spoločne sa podieľať na oblastiach ako je biotechnológia, materiálový výskum a samozrejme informatika. Na týchto dvoch univerzitách je dnes dokopy štvrtina všetkých vysokoškolákov na Slovensku.