Školenie pre strážnikov

28.3.2018 Vyp Od

Existujú dve veľmi odlišné profesie. Jedným z nich je súkromná bezpečnostná stráž alebo licencovaná bezpečnostná stráž. Ak chcete pracovať ako strážca v druhom type, nie je potrebné školenie pre bezpečnostného strážcu so získaním príslušného osvedčenia.

porovnání

S prácou a školením pre licencovaného bezpečnostného strážcu sú veci zložitejšie.
Podľa zákona o súkromnej detektívnej a bezpečnostnej činnosti  nadobudnutie právneho postavenia súkromného bezpečnostného strážcu vyžaduje absolvovanie špeciálneho odborného výcviku s pridelením vhodnej úrovne. K dispozícii sú 3 kategórie súkromných bezpečnostných strážcov: strážnik 6., 5. a 4. kategórie.

Školenie pre strážnikov  6. 5. a 4. kategórie – ako sa líšia?
Trieda ochranky 4. má právo vykonávať bezpečnostné funkcie len s využitím gumových obuškov a pt. Zbrane a iné prostriedky sebaobrany by sa nemali používať. Školenie stráží štvrtej úrovne by malo trvať najmenej 98 hodín.
Strážca 5. kategórie má už viac príležitostí na použitie civilnej obrany. Okrem gumového obušku a pút je možné používať aj plynové pištole, elektrický šok a iné prostriedky obrany okrem strelných zbraní. Školenie bezpečnostného strážnika na 5. úrovni podľa požiadaviek by malo trvať viac ako 174 hodín.

Školenie pre stráž 6. kategórie poskytuje právo používať všetky typy povolených zbraní vrátane strelných zbraní. Školenie stráže 6. kategórie trvá najmenej 266 hodín. V prípade vzdelávania vo vzdelávacej inštitúcii musí existovať príslušná licenčná a materiálna základňa vrátane požiarnej prípravy.

strážník

Ako prebieha výcvik bezpečnostnej stráže a dostanete osvedčenie o príslušnej úrovni?
Podľa zvolenej kategórie sa vyberie príslušný učebný plán, v ktorom sa položia základy teórie a vytvoria sa potrebné praktické zručnosti.  V dôsledku absolvovania kurzu je poskytnutá kvalifikačná skúška s prijatím príslušného certifikátu.  Osvedčenie udeľuje právo zložiť skúšku v okresnom policajnom oddelení v mieste bydliska.  Postup získania bezpečnostnej karty je podobný ako získanie automobilovej licencie.