Najpopulárnejšie obory vysokoškolákov

7.3.2018 Vyp Od

Koniec augusta je pre maturanta plánujúceho vysokoškolské vzdelanie najvhodnejší čas, kedy by si mal premyslieť, akou cestou štúdia sa vybrať, respektíve aké si vybrať zameranie. Okrem zamerania sa ponúka i viacero škôl, z ktorých niektoré disponujú skvelou štatistikou týkajúcou sa uplatnenia študentov na trhu práce, niektoré vysoké školy sú zasa v tejto štatistike nižšie. Každopádne vysoká škola s tým alebo iným názvom už budí určitý dojem vzdelanosti a platnosti na trhu práce pre každého človeka, zamerajme sa teda predovšetkým na obory, aké sú momentálne u mladých ľudí populárne, zároveň však aj najreálnejšie v podobe uplatnenia na trhu práce.

studie

Zamerajme sa na obdobie od roku 2010, v ktorom dominovali obory ako ekonomika a managment. Zo všetkých uchádzačov si cca 40 % volilo práve toto zameranie. Záujmu zo strany maturitantov sa v relatívne vo vysokej miere tešili aj humanitné vedy, len tesne zaostáva štúdium cudzích jazykov alebo forma medzinárodného štúdia. Samozrejme netreba zabudnúť na čoraz viac populárnejší obor, ktorého popularita zo strany maturantov rastie, nakoľko k tomuto zameraniu čoraz viac speje i naša doba a vlastne určitým spôsobom aj záujem zo strany zamestnávateľov a to odborIT či zameranie štúdia v oblasti informatiky atechniky. A určite by bola chyba, ak by som tento odstavec neuzavrel informáciou o početných prihláškach na štúdium práva.

učebnice

Rovnako (ak nie viac) potrebnou informáciou je zistenie faktu, o aké obory má celkom slušný záujem i trh práce, teda zamestnávatelia. Vlastne som to už vyššie naznačil. Naznačil som digitalizáciu a technologický rozvoj našej doby, pričom na každom rohu vidíme pracovať počítač, obchody sa tešia početnému predaju smartfónov, Google Play ponúka každým dňom nové a nové apikácie,… Aj pokiaľ by sme nebrali v úvahu tento fakt, tak aj formou čítania informácií sa môžeme dopočuť, že do popredia sa tlačí spomenutý obor IT, ktorý si pýta čoraz viac vzdelaných zamestnancov zameraných týmto smerom.