Čo bude obsahom novelizovaného zákona?

17.10.2018 Vyp Od

Je možné, že prebehne novelizácia tlačového zákona. Konalo sa zasadanie členov dočasnej právnej skupiny určenej na ochranu novinárov. Na stretnutí preberali možnosť zmeny zákona na ochranu žurnalistov.

kamera

Zmena sa dotkne hlavne osobitného postavenia novinára z pozície ochrany zdroja. Dôkladne sa stanoví postavenie online média, ktoré v súčasnosti naša legislatíva nedefinuje. Zvolená skupina už rokovala druhýkrát. Vznikla na podnet ministerky kultúry Slovenskej republiky Ľubice Laššákovej zo strany SMER – SD. Pripravovaná revolúcia zákona má zohľadniť pozíciu médií v našej krajine.
Kľúčová otázka spočíva v tom, čo možno nazvať internetovým periodikom. Kedy si autor bude môcť nárokovať právo na ochranu zdroja? Aktuálne znenie zákona toto neumožňuje. Rovnako je nutné presne vymedziť obsah pojmu novinár a zabezpečiť účinnejšiu ochranu pred neodôvodneným obvinením z ohovárania alebo civilnou žalobou. Vybraná skupina má dosť času na premýšľanie, ako čo najlepšie upraviť znenie tlačového zákona. Najbližšie zasadanie tohto orgánu na pôde rezortu je naplánované až na budúci rok. Na finálne znenie novelizácie zákona si musíme počkať do roku dvetisícdevätnásť.

Výbor pre médiá Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru predstavuje vecného garanta tejto skupiny. Tvoria ju zástupcovia ministerstiev kultúry, vnútra, zahraničných vecí a európskych záležitostí, spravodlivosti. Okrem nich do tohto združenia spadajú aj  členovia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska, Slovenskej asociácie novinárov, Asociácie vydavateľov tlače, Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike, Združenia pre internetovú reklamu – IAB Slovakia a Slovenského syndikátu novinárov.

foťák

Ja osobne nestrácam nádej, že o rok už v zákone nájdeme aj paragraf venovaný internetovým médiám. Vďaka nemu presne zistíme, napríklad aj to, kde je hranica medzi úspešným blogom zameraný na rôzne témy z diania vo svete, ktorého obsah sa pravidelne aktualizuje a spravodajským portálom. Takéto zmeny v mnohom uľahčia prácu v mediálnej oblasti.