Príprava na maturitu z matematiky

28.10.2018 Vyp Od


Matematika je súčasťou nášho života. Nezáleží na tom či si to pripúšťame, alebo nie. Veď iba obyčajný nákup v obchode si musíme vedieť spočítať. Ak upravujeme byt, potrebujeme mať základy geometrie. Počítame tam plochy a objemy. Nie je to“ paveda“- je to veda vied a už starovekí Gréci to veru dobre vedeli.
Niet človeka, ktorý by sa matematiku nenaučil. Zaiste v rôznej úrovni, ale je to schopný zvládnuť každý.

matematia

Maturitná skúška- najdôležitejšia skúška strednej školy a možno aj vášho školského života. Je potrebné sa na ňu zodpovedne pripraviť. Ťažko na cvičisku- ľahko na bojisku. Táto veta je aj pre maturity ako stvorená. Čím viac času budeme štúdiu venovať- tým ľahší bude potom samotný boj- maturitná skúška.
Zároveň platí, že čím lepšie niečo ovládame, tým máme menší strach a stres. Ako sa teda pripraviť ?

  • Ak sme poctivo študovali a rátali príklady štyri roky- teraz iba opakujeme naučené.
  • Ak sme sem tam niečo podcenili- teraz zaberme a doučme sa to !
  • Ak sme sa neučili- potom nám ostáva iba zaplatiť si učiteľa, ktorý nás“ rýchlokurzom“ počas pár mesiacov oboznámi s matematikou.

výpočety
V každom prípade to chce ale vypočítať stovky príkladov, aby ste získali základnú matematickú zručnosť a orientáciu v tejto problematike. Musíte začať pekne od začiatku. Musíte zvládnuť základné matematické operácie v obore reálnych čísel, musíte sa naučiť vyriešiť rovnice a sústavy rovníc, iba potom môžete zvládnuť nerovnice a sústavy nerovníc. Samostatnou kapitolou je komplexná premenná, integrály a derivácie. Mali by ste ovládať rovnice priamky, paraboly, hyperboly. Objemy a povrchy aspoň základných telies- kocky, hranola, ihlanu, kužeľa.
Sadnite každý deň k zbierke úloh z matematiky a dajte si záväzok, že každý deň vyrátate 10 príkladov. Pôjde to!
Zvládnete, to- verte si. Iba musíte chcieť a mať trpezlivosť.