Čínština – jednoduchá pre deti, najťažšia pre dospelých

2.1.2020 Vyp Od

Čínsky jazyk má niekoľko prvenstiev

  • je to najťažší jazyk na svete,veľmi ťažko sa osvojuje v dospelom veku a aj preto sa odporúča jeho výučba už v rannom veku u detí
  • väčšina ľudskej populácie ho využíva ako prvý jazyk na komunikáciu– až potom nasleduje angličtina a španielčina
  • na celom svete je najmenej prekladateľovz čínštiny do iných svetových jazykov a naopak
  • najväčšie využitie má v medzinárodnom obchode– aktuálne absentuje jeho znalosť u obchodných partnerov a preto sa akceptuje komunikácia v anglickom jazyku
  • v súčasnosti je najväčší dopyt na lektorov a vychovávateľov v tomto jazyku

čínske znaky.jpg
Ak si uvedomíme, že Čína je najväčším obchodným partnerom a importérom Európskej únie, tak jeho využitie má mimoriadne opodstatnenie

Čínština spieva  – základné 4 tóny

Intonácia tohto jazyka je pre Európana nezvyčajná a ťažko sa ju učí a rozoznáva. Má 4 základné tony – prvý z nich je vysoký, druhý sa oblúčikom znižuje, tretí je už výrazne nižší a štvrtý z nich je najnižší. Číňania rozoznávajú ešte aj neutrálny piaty tón. Intonácia dáva v čínštine podobu slovu a podľa toho akú intonáciu použijete, taký je aj jeho význam.
Túto skutočnosť si dospelí ľudia veľmi ťažko osvojujú.  Na rozdiel od detí, ktoré si ľahšie zapamätajú zvuk, intonáciu až potom sa učia slová. Aj to je dôvod, aby sa s výukou začínalo v predškolskom veku.písanie čínština.png

Čínske písmo – v znakoch

Úplne najzaujímavejším prvkom čínskeho jazyka je ich písmo. Používa znaky, pôvodne ich bolo vyše 47 000, aktuálne sa v modernom jazyku využíva približne 3 000 znakov. Čínština má podobu sématicko – fonetickú, to znamená nasledovnú postupnosť:

  • Ako prvé sa musíte naučiť hovorenú formu, vrátane správnej intonácie
  • Po druhé si musíte osvojiť znaky – písmo

Deti majú fotografickú pamäť – pri učení sa pozornosť venuje komunikácii, čiže hovoreniu a zároveň sa deťom predkladajú obrázky so znakmi. Deti si ich postupne spájajú so slovami.
Omnoho jednoduchšie ako dospelí.
Záujem o čínštinu neustále stúpa. Aj napriek počiatočným problémom, ktoré so sebou prináša. Skúsení pedagógovia odporúčajú ich prekonanie a pokračovanie vo vzdelávaní.
Jeho znalosť Vás obohatí, zjednoduší cestovanie po krajine a pomôže aj v biznise. Viesť konverzáciu s čínskym partnerom v jeho rodnom jazyku je mimoriadne cenené. Je to prvý veľký krok k úspešnému obchodu.