Zrušenie spoločnosti

19.2.2022 Vyp Od

Možno patríte k tým, ktorých postretla zmena v ich živote, prišli vám do cesty nové možnosti a s nimi aj nové plány, postupy, nový spôsob fungovania a života. V prípade, že končíte s vašou podnikateľskou aktivitou a odchádzate na iné miesto, alebo začínate s niečím z gruntu novým, potrebujete vaše podnikanie ukončiť tak, aby celý proces bol v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť môžete využitím sprostredkovateľských firiem, ktoré sa zaoberajú všetkým, čo súvisí s obchodom, podnikaním, daňami, účtovníctvom a podobne, predať. Firma, ktorá sa zaoberá samotným predajom existujúcich spoločností, vykoná potrebné kroky, ktoré vedú do žiadaného konca, za vás. Vašou úlohou bude podpísať niekoľko dokumentov a podpisy úradne overiť. O nič iné sa starať nemusíte.

zatvorenie podnikania

Zrušenie sro bez likvidácie má určité stanovené pravidlá, ktoré je nevyhnutné dodržať. Jednou z podmienok je, že takáto spoločnosť nemá žiadny majetok. Takáto spoločnosť po jej zrušení, ktoré nastáva spôsobom splynutia, rozdelenia alebo zlúčenia, naďalej pokračuje v jej podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva právny nástupca. Ďalšou podmienkou zrušenia spoločnosti bez likvidácie je, že imanie prechádza na právneho nástupcu, ktorým sa stáva jeden zo spoločníkov spoločnosti alebo nástupnická spoločnosť. Ak sa spoločníci spoločnosti definitívne rozhodnú pre zrušenie spoločnosti, tak spíšu zápisnicu, kde svoje rozhodnutie písomne potvrdia, podpíšu a konkretizujú dôvod svojho rozhodnutia. Od dátumu, ktorý je uvedený v zápisnici sa odvíjajú ďalšie kroky, ktoré vedú k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie.

vypnutie - zatvorenie - zrušenie spoločnosti

Nasleduje príprava a podpísanie dokumentov, zmlúv pre uskutočnenie stanoveného zámeru. Vykonáva sa účtovná závierka, vedenie účtovníctva a daní podlieha auditu, je dostatočne preverené a skontrolované, aby mohlo dôjsť k procesu zrušenia. Deň výmazu spoločnosti z Obchodného registra sa považuje za deň zrušenia spoločnosti. Celý proces môže trvať aj niekoľko mesiacov, keďže zrušenie spoločnosti pozostáva z niekoľkých úkonov, ktoré si vyžadujú určité časové rozpätie na ich realizáciu. Nebuďte netrpezliví, ak vám to vaše možnosti dovoľujú, zverte vašu situáciu do rúk špecializovaným odborníkom pre danú oblasť a s trochou trpezlivosti máte želaný výsledok zaručený.