Zaujímavosti ohladne zákona o RPVS

11.5.2020 Vyp Od

Ste podnikateľ alebo spoločnosť a stále ste si nesplnili vaše požiadavky, ktoré vám vyplývajú zo zákona? Rýchlo tak urobte.

Vedeli ste o tom, že každý podnikateľ a každá jedna spoločnosť musí byť zapísaná v zákone o rpvs? Zákon o registri verejného sektora upravuje konečných užívateľov výhod. Kedy je ten správny čas na zapísanie do registra verejného sektora? Čo hrozí podnikateľovi alebo spoločnosti, ktorá v tomto registri partnerov verejného sektora ešte nie je zapísaná? No rozhodne nejaká sankcia. A to nie malá. Táto povinnosť zapísania sa do registra partnerov verejného sektora platí pre všetky právnické osoby. Kto je samotným konečným užívateľov výhod?

good-lawyers-i-need-a-lawyer

Konečným užívateľom týchto výhod je každá fyzická osoba, ktorá naozaj a skutočne ovláda alebo kontrolu každú právnickú osobu. Teda nie je to len subjekt verejnej správy alebo emitent cenných papierov na obchodovanie a regulovanie trhu. Do registra partner verejného sektora sa zapisujú údaje ako meno a priezvisko. Potom rodné číslo alebo dátum narodenia právnickej osoby. Samozrejmosťou je aj adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu. Nemôže tam byť vynechaná štátna príslušnosť a doklad totožnosti. To sú základné údaje zapísané do registra partnerov verejného sektora. Tieto údaje do registra partnerov verejného sektora oznámte buď elektronicky, v listinnej podobe alebo prostredníctvo m formulára, ktorý je na to určený na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Za takéto podanie návrhu o zápis konečných užívateľov výhod sa neplatí žiadny súdny poplatok. Vy ešte nie ste zapísaný v registri partnerov verejného sektora?

23-1011.00

Hrozí vám pokuta až do výšky tritisíctristodesať eur. A to nie je málo peňazí, takže by ste sa mali poponáhľať s týmto zápisom do registra partnerov verejného sektora, aby vám bola pokuta odpustená v plnej a celkovej výške.