Predaj bytu, ktorý má ťarchu na úvery? Bude to zložitejší proces

21.1.2018 Vyp Od

Aj vy premýšľate o tom, že sa presťahujete? Chcete väčší alebo menší byt? Alebo novší?
Ak hovoríme o predaji bytu, ktorý je zaťažený hypotékou, tak je to beh na dlhé trate. Nie každý je ochotný zakúpiť byt, na ktorom je úver. Alternatívou je to, že ťarchy sa zbavíte jej splatením. Taktiež máte možnosť preniesť si ju na doposiaľ nedostavaný dom.

hypotéka

Výška zábezpeky

Pri prenose hypotéky z bytu na dom, je potrebné osloviť banku a zistiť výšku zostatkového úveru. Pravdou je, že banka nemusí nutne vyjadriť súhlas pri prenose ťarchy  z bytu na dom. Veľkú rolu v tomto procese zohráva hodnota nehnuteľnosti. V skratke, banka zanalyzuje či váš pozemok je schopný zabezpečiť pohľadávky banky voči bytu.

Kedy je dom domom?

Určite viete, že ku každej nehnuteľnosti má banka individuálny postoj. Bolo by dobré, ak by ste si v banke objasnili, kedy sa dá na nový dom prenášať ťarcha. To znamená, v akom štádiu by mala byť novostavba rozostavaná.
Nezabudnite si zistiť, aké sú kritériá pri posudzovaní domu z dreva alebo pri tehlových domoch. Aj pri takomto type stavieb môžu byt kritériá značne rozdielne.

peníze

A čo poplatky?

Pri vyššie spomenutých akciách si môžete byť viac-menej istý, že vás finančne nezruinujú. Treba myslieť na poplatky za znalcov. Tí budú ohodnocovať váš byt alebo dom. Hodnoty sa pohybujú približne okolo 150 eur.
Pri zmene záložných práv z bytu na dom banky požadujú poplatky v hodnotách 150 až 200 eur. Banky to berú ako zmenu zmluvných podmienok. V tomto prípade sú aj poplatky vyššie. Vo všetkých bankách sa hodnoty týchto poplatkov pohybujú v približne rovnakých cenových hladinách.
Čo sa týka poplatkov spojených s konaním na katastroch, tak tie vás vyjdú od 33 eur do 266 eur. Vyššia suma sa účtuje v prípade zrýchleného návrhu. Sumu 66 eur zaplatíte za bežný návrh a najlacnejšie vás vyjde elektronický návrh. Ten vás vyjde na spomínaných 33 eur.