Nezamestnanosť dobrovoľná a nedobrovoľná

14.3.2019 Vyp Od

Zažívame dekádu, kedy sa ekonomike darí. Všeobecne a vo všetkom. A keď je priaznivá ekonomická situácia, je aj práca pre ľudí. Nie sú tlaky na znižovanie cien, ba práve naopak. Ak je prítomná inflácia, rastú i ceny nominálnych miezd ľudí. Všetko so všetkým súvisí a všetko sa raz niekde prejaví. No nedá sa povedať, že ekonomika nemá svoje problémy. Iba nie sú momentálne enormné a nepotrebujú celoštátne riešenia. No nezamestnanosť bola, je a aj bude. Je iba otázne, v akej miere. Viete však hlavné rozdiely medzi nezamestnanosťou dobrovoľnou a nedobrovoľnou? Neznie vám divne, keď sa povie, že je niekto dobrovoľne nezamestnaný? Pomyslíte si i vy, že má pravdepodobne toľko finančných prostriedkov, že už nepotrebuje pracovať? Je múdre premýšľať, múdrejšie je však poznať správnu odpoveď.

směr

Dobrovoľne nezamestnanínie sú tí, ktorí sedia doma na zadku a nehľadajú si prácu. Dobrovoľne nezamestnaní sú tí, ktorí napriek tomu, že prácu hľadajú, nenachádzajú ju v súlade so svojimi požiadavkami. Hľadajú prácu za vyššiu mzdu, než trh práce dokáže ponúknuť. Dôvody môžu byť rôzne – hľadisko odbornosti, profesionality alebo zábezpeky určitého štandardu, ktorého sa nechcú vzdať. Jednoducho ostávajú nezamestnaní, pretože nie sú ochotní pracovať za mzdu, ktorú im momentálny trh dokáže ponúknuť. A práve v tom spočíva ich dobrovoľnosť. V celom procese ešte zohrávajú významnú úlohu podpory zo strany štátu. Ak sú podpory nízke a doba vyplácania takisto, potom aj dobrovoľná nezamestnanosť je nízka, pretože ľudia majú motiváciu nájsť si čím skôr odpovedajúce zamestnanie a nepoberať štátnu „almužnu“.

peníze

Nedobrovoľne nezamestnaníprácu hľadajú, no nemôžu ju nájsť. Ak by sa aj objavila ponuka, ktorá by neodpovedala ich požiadavkám, zamestnanie by prijali. Hľadanie práce sa tak môže stať veľmi stresujúcim faktorom, ktorý môže ohroziť existenčné fungovanie jedinca či celej rodiny.