Je rýchlejšie a ľahšie firmu kúpiť, ako ju založiť

14.7.2021 Vyp Od

V skutočnosti existuje niekoľko spôsobov, ako sa dá naštartovať podnikanie s firmou či obchodnou spoločnosťou. Podnikateľ sa musí stať jej vlastníkom alebo spoločníkom, a to buď:

  1. Že ju založí od základu a pri jej zakladaní splní všetky podmienky, aby sa s ňou dalo začať právoplatne podnikať.
  2. Takúto firmu alebo spoločnosť kúpi už hotovú.

žena s laptopom

Pri zakladaní je najdôležitejším bodom zapísať ju do obchodného registra, čím vlastne oficiálne vznikne a následne sa s ňou môžu vykonávať zamýšľané aktivity. Pri zápise sa uvádza napríklad obchodné meno, ale aj sídlo takejto firmy, k zápisu do OR sa zo všetkého najskôr musí podať návrh a čakať na schválenie. Firmu je potrebné zaregistrovať aj na daňovom úrade, ak chce byť platcom DPH a pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa takisto musí splatiť základné imanie. Treba rátať s tým, že zakladanie je dlhodobým procesom, a to predstavuje problém asi u každého, ale zvlášť u podnikateľov, ktorí sa potrebujú chytiť časovo obmedzenej príležitosti a čakanie by mohlo oslabiť potenciál ich podnikateľského plánu.

Naopak pre tých, čo hľadajú v podstate najrýchlejšie riešenie alebo sa chcú vyhnúť týmto komplexným postupom, bude vhodnejšie kúpiť obchodnú spoločnosť a kontaktovať niekoho, kto chce predat sro. Ideálne cez ponuku nejakej overenej agentúry, ktorá sa zaoberá vznikom, kúpou, predajom spoločností a má s týmto oborom dlhoročnú prax.

zmluva, okuliare

V ponuke sa potom stretnete s firmami s históriou, ktoré už v minulosti podnikateľskú činnosť vykonávali a môžu mať napríklad atraktívny predmet podnikania, zvučné obchodné meno, úspešnú históriu, ale v prípade neoverenej kúpy zas môžu na svojho majiteľa preniesť nevybavené záväzky a pohľadávky zo svojej minulosti. Je tu potrebná garancia, že takáto firma je „čistá“.

  • Alebo kúpiť ready made s.r.o. bez histórie, ktorá je prichystaná pre svojho potenciálneho majiteľa a bola založená iba preto, aby sa predala.