S touto konštrukciou sa ohňa báť nemusíte

29.6.2020 Vyp Od

Každá nová budova, ktorá sa postaví, musí spĺňať okrem iných aj určenú protipožiarnu odolnosť, aby odolala ohňu v danom čase. Medzi fasádne systémy, ktoré sa používajú na stavbu ľahkých obvodových plášťov budov patrí aj stĺpikovo-priečkový systém MB-SR50N EI, vyrábaný s protipožiarnou odolnosťou EI15, 30, 45 a 60, a to podľa normy PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1. Presklené svetlíky majú mať odolnosť RE30, čo udáva norma PN-EN 1365-2, a celý tento systém je zaradený pod typ NRO, čo znamená, že nerozširuje oheň.

contemporary-home-design-exterior-inspired-design-6-on-home-interior-design-inside-ideas

Základ celého systému tvorí požiarna fasáda nosná rámová konštrukcia, ktorá je tvorená zo stĺpov (vertikálnych) a priečok (horizontálnych). Ide o uzavreté profily z hliníka, ktorých pohľadová šírka je 50 mm. Stĺpy aj priečky sú presne určeným spôsobom spojené do tvaru roštu, a ten je potom špeciálnymi, na to určenými kotvami, prichytený k nosnej konštrukcii budovy. Aby celá konštrukcia spĺňala požiadavky na určitú požiarnu bezpečnosť, profily stĺpov a priečok sa vyplnia špeciálnymi ohňovzdornými vložkami. Zároveň plnia funkciu aj zosilnenia celej fasády. Profily je tak možné používať v štandardných rozmeroch, čo výrazne ovplyvňuje ekonomickú stránku celej konštrukcie. Stĺpiky majú rozmer od 85 až po 225 mm a priečky od 85 až po 189,5 mm. Priečky so stĺpmi je možné spájať príložkovým spôsobom, čím zabezpečíme efektívnu ventiláciu priestoru medzi sklami a tiež umožníme odvod vody. Tepelná a zvuková izolácia tohto systému je riešená priebežným termickým mostom, čiže izolátorom, ktorý je vyrobený z HPVC spolu so zasklievacím tesnením z EPDM. Sklá sú protipožiarne a osádzajú sa do drážok, vyplnených ohňovzdornými páskami. Pri požiari sa o to, aby sklo nevypadlo z rámu, starajú prítlačné lišty.

fire-escape-2882654_640

Celá fasáda systému MB-SR50N EI musí spĺňať platné normy a byť v súlade s realizačným projektom. Rozmery, ako napríklad výška fasády, sa odvíjajú od statických výpočtov. V každom prípade však musí byť dilatovaná vertikálne, v tom prípade je výška celej konštrukcie neobmedzená.